ankieta

Czy masz ducha przedsiębiorcy?

Czy czujesz się osobą przedsiębiorczą?
Raczej nie Nie Ani nie ani tak Tak Raczej Tak